Logo bg

14 август 2021


Регистрация

Регистрацията започва на 23 юли в 12:00 ч. тук

Фотомаратон е проект на Фондация "ФотоФабрика" и се изпълнява в партньорство с X Challenge Park в Царево.

Правила

1. Фотомаратон Царево е изцяло цифрово събитие. Може да вземете участие само с цифров фотоапарат (без аналогови фотоапарати) или с камера на мобилен телефон. Трябва да си осигурите собствена карта с памет, която трябва да бъде изпразнена от снимки в началото на деня. Това ще бъде проверено от екипа ни по време на регистрацията за събитието.

2. Трябва да предадете само по едно изображения за всяка от изтеглените теми на 14 август тема.

3. Всички фотографии трябва да бъдат заснети в деня на събитието между 11:00 и 17:00 часа.

4. Всеки участник трябва да избере дали ще участва с телефон, или фотоапарат в началото на маратона. Екипът от доброволци ще проверява настройките за дата и час на фотоапарата ви.

5. Всички снимки трябва да бъдат заснети като JPEG файлове. RAW файлове няма да бъдат приемани.

6. Може да използвате светкавици, филтри (включително вградени) и стативи.

7. Не е разрешено да редактирате изображения, използвате програми за обработка на изображения или да използвате изображения, които не са заснети по време на фотомаратона. Нямате право да променяте името на файла или данните на изображенията. Всяка манипулация (или съмнение за манипулация) на изображението или метаданните му ще доведе до дисквалификация. Това решение ще бъде по преценка на журито и/или организаторите на събитието и е окончателно.

8. Участниците, които не са се явили до 11:30 и не са получили номер за участие, ще бъдат дисквалифицирани.

9. За да се класирате за финала на фотомаратона, трябва да се върнете и предадете картата с памет за изтегляне преди крайния срок в 17:00.

Въпроси:

Mога ли да участвам с цифров фотоапарат?
Абсолютно. Фотомаратон Царево е събитие допускащо цифрови фотоапарати, а от 2020 г. и телефони.

Мога ли да използвам аналогов фотоапарат?
За съжаление не, това е състезание само за цифрови фотоапарати и телефони.

Мога ли да използвам камерата на телефон?
Да! За пръв път ще имате тази възможност.

Трябва ли да нося моя карта с памет?
Да, ще трябва да донесете своя собствена карта. Тя ще трябва да е празна в началото на фотомаратона и нашият екип ще я провери по време на регистрацията. Ще приемаме стандартни SD карти. Ако Вашата не е типична SD карта, моля носете един USB кабел, с който да прехвърлим снимките Ви в края на състезанието.

Мога ли да използвам няколко фотоапарата?
Не, приемаме само по един фотоапарат на участник. Можете обаче свободно да ползвате различни лещи, филтри и т.н.

Мога ли да използвам вградени филтри?
Да може.

Мога ли да участвам с приятел или в група?
Абсолютно! Това е възможност да работите заедно и да имате повече вдъхновение. Участвате с един фотоапарат (или телефон) и с едно изображение.

Къде се провежда за събитието?
На 14-ти август ще Ви чакаме в xChallenge park за регистриция, ще изтеглим темата и ще съберем изображенията.

Как се предават кадрите?
В края на маратона трябва да предадете изображенията. Всички снимки трябва да са направени в деня на маратона по избраната тема.

В какъв формат трябва да са снимките?
Всички изображения се приемат само като JPEG файлове. RAW файлове няма да бъдат приемани.

Кой е собственик на авторските права?
Авторските права остават на фотографа. Участвайки в конкурса, давате право за използване на снимките на фондация ФотоФабрика и нейните партньори за разпространение към медиите, публикуване онлайн и популяризиране на фотомаратона. Правата не могат да бъдат прехвърляни, продавани и преотстъпвани на трета страна без изричното съгласие на двете страни. Изображенията може да бъдат използвани в изложби по преценка на фондацията.

Кой може да участва?
Всички навършили 18 години може да се включат. Участниците под 18 години трябва да имат подписана декларация в свободен текст от родител или настойник.

Как се определя победителят?
Журито (в състав, който ще обявим съвсем скоро) избира първо, второ и трето място. Журирането на кадрите е анонимно.

Къде ще бъдат показани на снимките?
Всички изображения ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на ФотоФабрика.
ФотоФабрика не носи отговорност за публикуваните изображения. Всеки автор е длъжен да има съгласието на сниманите личности. При възникване на спорове около снимките те ще бъдат свалени.

Какви са наградите?
1-ва награда: 500 лв. парична награда или под формата на ваучер
и още други изненади, които ще обявим съвсем скоро.

Имате други въпроси?

+359889798703

photomarathon.bg@gmail.com